Desenvolvemento local

Subvencións 2023

Augas de Galicia

Autónom@s

Agricultura

Axencia de Innovación de Galicia

Benestar

Economía

Educación

Emprego e igualdade

Desenvolvemento Rural

Instituto Enerxético de Galicia

Termalismo

Territorio

Turismo

Subvencións 2022

Alugueiros de Vivenda

Agricultura

Asociacións

Autónomos

Cultura

Deporte

Desenvolvemento rural

Economía

Educación

Emprendemento

Emprego

Enerxía

Forestal

Hostalería

Literatura

Luz

Mobilidade

Política Social

Turismo

Vivenda

Subvencións 2021

Oficina do Autónomo | Oficina Virtual do Autónomo (oficinadoautonomo.gal)

Subvencións 2019

Cultura, educación e ordenación universitaria

Oferta educativa en escolas oficiais de idiomas para o curso 2018/19.
Cursos Celga 2019.
Axudas a universitarios para estadía en Europa verán 2019.

Economía, emprego e industria

Bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo.

Axudas a PEMES  e IEBTS.

Emprego autónomo e primeiro contrato indefinido.

Inega

Axudas para caldeiras de biomasa.

Instituto Galego de Vivenda e Solo

Axudas á adquisición de vivenda para menores de 35 anos.

Bono Social.

Medio ambiente, territorio e vivenda

Axudas por danos causados polo xabaril a empresas agrarias.

Subvencións en explotacións agrícolas e gandeiras por danos causados polo xabaril e lobo.

Axudas para a promoción do sector vitivinícola en terceiros países.

Politica Social

Tarxeta benvida.

Presidencia, administracións públicas e xustiza

Vítimas de violencia de xénero.

Termalismo saudable.

Subvencións 2018

Axencia Galega de desenvolemento rural

Subvención para empresas non agrícolas.

Axencia para o Turismo de Galicia

Axuda para mellorar infraestructuras de establecementos turísticos.

Consellería do Medio Rural

Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios

Obtención da denominación de orixe/indicación xeográfica protexida.

Uso de maquinaria agrícola en réxime asociativo.

Promoción do sector vitivinícola en países terceiros.

Axudas a investimentos para empresas transformadoras e comercializadoras de produtos agrarios.

Axudas a proxectos pilotos no ámbito forestal.

Axudas para a elaboración de produtos vitinícolas.

Axudas á Apicultura.

Axudas á creación de superficie forestal 2018.

Cultura, educación e ordenación universitaria

Competencias profesionais.

Obtención do título da E.S.O. para maiores de 18 anos.

Obtención do título de Bacharel para maiores de 20 anos.

Axudas de apoio á etapa predoutoral para universitari@s 2018.

Axuda para rematar os estudos universitarios 2017/2018.

Bolsas de formación en materia de arquivos 2018.

Axudas a universitari@s para coñecer linguas extranxeiras na UE durante o verán.

Premios extraordinarios de Bacharelato 2017/18.

Premios fin de carreira 2017.

Campamentos de verán.

Mobilidade Transnacional Galeuropa.

Axuda para libros e material escolar.

Bolsas para universitari@s: formación de expertos en cooperación interncional.

Economía Emprego e industria

Bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo.

Fomento da contratación e acceso á condición de socios cooperativos.

Fomento do cooperativismo en educación.

Subvención a autónom@s para fomentar a contratación.

Subvención para pequenas empresas e IEBTs.

Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria.

Subvención a comercios e artesáns para novas fórmulas de comercialización.

Subvención para fomentar a artesanía galega.

Axuda para dixitalizar e modernizar empresas comerciais e artesanais.

Reducción na cota da Seguridade Social para autonom@s.

Infraestruturas e vivendas

Axuda para a colocación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade.

Instituto Enerxético de Galicia

Creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables.

Subvención para empresas agrícolas, industria e servizos para melloras na eficiencia enerxética.

Instituto Galego de Promoción Económica

Subvención para creación de empresas con actividades non agrícolas.

Política Social

Tarxeta Benvida.

Prestación para fill@s menores de 3 anos.

Programa Benestar para pensionistas.

Iniciativa Xove.

Vivenda e solo

Programa Aluga.

Subvencións 2017

Academia Galega de Seguridade Pública

Curso de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en espazos acuáticos naturais.

Administración Pública e Xustiza
Axudas para asociacións de mulleres.
Bolsas en estudos máster para a mocidade do exterior.
Programa “Aventúrate con Galicia” para moz@s residentes no exterior.
Obradoiros de folclore, artesanais, cociña e seminarios de cultura galega.
Bolsas en estudos máster para a mocidade do exterior.
Concurso Eduemprede Idea 2017.
Axudas para a conciliación da vida laboral e familiar con reducción da xornada laboral.
Bolsas de formación para persoas expertas en cooperación internacional.
Reencontros na terra.
Bolsas para o centro galego de Tecnificación Deportiva 2017/2018.
Programa Emega para o fomento do emprendemento feminino.
Subvención para danos causados polos incendios de outubro de 2017.

Agricultura

Prevención de incendios.
Promoción do sector vitivinícola.
Prevención por danos causados por incendios e desastres naturais.
Investimento en transformación e comercialización de produtos agrarios.
Actividades de demostración e información para o sector agroforestal e agroalimentario.
Subvención para adquirir maquinaria agrícola.

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Subvención para adquisición de maquinaria a empresas non agrícolas.

Axencia Galega de Servizos Sociais

Prazas en escolas infantís de 0 a 3 anos.

Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia

Axudas a empresas do rural para a contratación de banda larga ultrarápida.

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación.

Axuda a Pemes para a promoción de produtos na feira Ligna de Hannover.

Consello da cultura galega

Bolsas para estadías na casa Velázquez de Madrid.

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Prazas en escolas infantís de 0 a 3 anos.

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Bolsas para formación práctica no Parlamento de Galicia.
Probas de acceso para grao medio e superior.
Axudas para universitari@s afectad@s por cambios de requisitos académicos.
Axudas para universitari@s con dificultades económicas.
Axudas a universitari@s para estadías durante o verán na Unión Europea.
Proba de bacharel para maiores de vinte anos.
Proba de E.S.O. para maiores de dezaoito anos.
Probas para a obtención de carnés e habilitacións profesionais.
Premios extraordinarios para o alumnado de FP Superior no curso 2015/16.
Axuda a alumnado da E.S.O. e Bacharel para a formación en linguas extranxeiras.
Convocatoria para obter os certificados Celga 1,2,3 e 4.
Axudas complementarias á mobilidade para Erasmus.
Programa de inmersión lingüística para profesorado.
Premios extraordinarios de Bacharelato 2017.
Axudas para libros de texto e material escolar para o vindeiro curso.
Convocatoria de 5 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galega.
Premios da cultura galega 2017.
Axudas de apoio á etapa predoutoral.
Prazas residenciais en Galicia para estudos postobrigatorios non universitarios.
Premios fin de carreira para o alumnado que rematou estudos universitarios no 2016.
Formación profesional en centros públicos para o curso 2017/2018.
Bolsas de formación en proxectos de investigación en humanidades.
Premios da E.S.O. ao esforzo e á superación persoal no curso 2016/17.
Bolsas destinadas a universitari@s para participar en programas de mobilidade con países extracomunitarios.
Oferta educativa da Escola Oficial de Idiomas.
Convocatoria de prazas residenciais de estudantes para Ourense, Vigo e Coruña (curso 207/18).
Convocatoria cursos CELGA.
Axudas para o inicio de estudos universitarios no curso académico 2017/18.
Bolsa de formación práctica para universitari@s.
Bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas nas universidades Nova de Lisboa e Federal da Bahia.
Axudas complementarias á mobilidade para universitari@s erasmus.

Economía, emprego e industria

Tícket eléctrico social.
Axudas urxentes de tipo social (subministro de luz e gas).
Promoción exterior conxuta das empresas galegas.
Premios cooperativismo no ensino.
Premios cooperativas.
Prevención de riscos laborais.
Bolsa de formación en dirección xeral de comercio.
Subvención Plan Renove de ascensores.
Plan Renove de fiestras.
Axudas á promoción do emprego autónomo.
Plan renove de instalacións eléctricas comúns en edificios de máis de 25 anos.
Axuda para desempregad@s en formación.
Axuda á contratación de parad@s de longa duración.
Axudas para a implantación de medidas de igualdade e conciliación en empresas. 
Axudas para pequenas e novas empresas creadas a partir do 1 de outubro de 2016.
Axudas para o fomento do emprego a persoas con discapacidade.
Premios Smart Commerce Galicia 2017.
Mellora da imaxe, acondicionamento e modernización de comercios.
Premios de Artesanía de Galicia.
Subvención para incentivar o emprego autónomo e a contratación de moz@s inscritos no Sistema nacional de garantía xuvenil.
Programa do Bono para autónomo@s .
Axudas á creación de empresas con base tecnolóxicas.
Axudas á contratación e formación de persoas mozas en empresas de industria e sector agroalimentario.
Axudas en conciliación por maternidade/paternidade para autónomos.

Emigrantes

Subvención de empredemento para persoas galegas retornadas.
Axudas extraordinarias a emigrantes retornad@s.
Programa de axudas económicas individuais para persoas residentes  no exterior.
Reencontros na casa.
Programas de actuacións en favor de entidades galegas no exterior.
Programas de apoio infraestructural e adquisición de equipamentos ás comunidades galegas no exterioir.
Conecta con Galicia.
Axudas de emerxencia social para emigrantes residentes no exterior.

Escola Galega de Administración Pública

Bolsa de formación en dereito administrativo.

Familia

Tarxeta benvida.
Axuda para o fomento da natalidade.

Fundacion Santiago Rey Fernández-LaTorre

Bolsas para estudar o máster en producción xornalística e audiovisual.

Instituto Enerxético de Galicia

Subvención para estufas, caldeiras, queimadores, cociñas calefactoras…
Axuda para equipamentos térmicos de biomasa.
Axudas en equipamento de enerxías renovables para empresas agrícolas.
Axudas para caldeiras de biomasa para empresas.
Subvención de proxectos fotovoltaicos nas comunidades de propietari@s.

Infraestruturas e Vivenda
Subvención para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda.
Axuda á adquisición de taxi para persoas con mobilidade reducida.
Préstamos para a rehabilitación de vivendas e edificios.

Instituto Galego de Consumo

Bolsa de formación no Consello Galego de Consumidores e Usuarios.
Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo.

Instituto Galego de Promoción Económica
Axudas á creación e ampliación de PEMES.
Axuda a empresas vitivinícolas e outras, afectadas pola saraiba e a xeada.

Medio Rural

Axudas á apicultura.
Apoio a investimentos e creación de explotacións agrícolas para moz@s.
Axudas para agricultores á contratación de seguros agrarios.
Datas de perigo alto de incendio.
Axudas de reestructuración e reconversión de viñas.
Axudas para o uso de instalacións e equipamentos agropecuarios en común, en réxime asociativo.
Axudas á creación de superficies forestais.
Axudas a explotacións agrícolas e gandeiras para danos causados por fauna silvestre.
Subvención a montes veciñais en man común para prevención de incendios.

Ministerio de energía, turismo y agenda digital
Axudas para banda larga para 30Mb.

Política Social

Subvención para o termalismo saudáble e a cultura termal. 
Prazas en escolas infantís de 0 a 3 anos.
Termalismo para maiores.
Axuda por fill@ menor de 3 anos.
Axudas en equipamentos e servizos para discapacitad@s.
Axudas para asociacións xuvenís e grupos informais de moz@s.
Programa galeuropa de movilidade transnacional para a mocidade.
Bono concilia 2017/18.
Prazas en residencias xuvenís para o curso 2017/18.
Axuda para a posta en marcha de casas niño.
Prazas para persoas colaboradoras bolseiras para residencias xuvenís 2017/18.
Axudas a familias numerosas para estadías de fin de semana nas estacións de montaña de Galicia.
Premio Xuventude Crea.
Bono para coidado de menores de 12 anos.

Secretaría Xeral de Emprego

Resumo de axudas ao emprego.

Turismo

Bolsas prácticas en áreas da Axencia de Turismo de Galicia.
Bolsas prácticas en oficinas de turismo no extranxeiro.
Subvención para obter ou manter a Q de calidade en establecementos turísticos.
Bolsas para estudos no Centro de Hostalaría de Galicia.

 

Subvencións 2016

Agricultura

Axuda á nova participación de agricultores/as en réxime de calidades.
Axuda ao uso de maquinaria agrícola en réxime asociativo.
Reestruturación de viñas.
Axuda a explotacións cunícolas.
Axudas para paliar danos producidos por animais.

Aluguer

Bono de Alugueiro Social do Plan Rehabilita (desahuciad@s, mulleres vítimas de violencia de xénero, casos de inundacións, incendios..).
Axuda para persoas con execución hipotecaria ou dentro do Programa Aluga.

Comercio

Mellora de imaxe, modernización e establecemento de novas fórmulas e medios.
Premios Smart Commerce 2016.

Cultura

Bolsas en Casa Velázquez.

Emigrantes

Axudas extraordinarias para retorno de emigrantes galeg@s.
Axudas de autoemprego e emprendemento para galeg@s retornad@s.
Programa Aventúrate.
Programa Reencontros na terra.

Economía e Emprego

Axudas para fomentar o emprego e creación de novas empresas de base tecnolóxica.
Avance de novas axudas.
Axudas a Pemes para a exportación de produtos.
Axuda a Pemes para contratación.
Subvención a empresas para prácticas non laborais de xente nova.

Enerxía

Auditorías, implantación, mobilidade e proxectos de aforro.
Instalación de enerxías.

Estudantes

Axudas para estudantes universitarios de segundo curso e posteriores.
Axuda por fill@s menores de 3 anos.
Estadías na UE para aprender idiomas.
Obtención do título da E.S.O. e Bacharel para maiores de 18 anos.
Axuda para universitarios con dificultades económicas.
Axuda complementaria para Ensinanzas Artísticas superiores do programa Erasmus+.
Axuda de apoio á etapa Predoutoral.
Axuda de apoio á etapa Posdoutoral.
Axuda para actividades de formación en Inglés (E.S.O. E Bacharelato).
Programa Galeuropa.
Bolsas Eurolingua.
Premios Extraordinarios de Bacharelato.
Convocatoria de 6 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galega.
Axuda para adquisición de material escolar e libros de texto para alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Educación Especial.
Axuda para alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.
Prazas en residencias para estudos postobrigatorios non universitarios.
Bolsas para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva.
Axuda para estudos universitarios 2016/17.

Familia

Axudas conciliación familiar.
Axudas para escolas infantís de 0 a 3 anos.
Programa Provincial de Axudas á Natalidade.
Casas Niño.

Formación

Bolsas de colaboración para proxectos de investigación.
Bolsas de formación en materia de arquivos.
Bolsas de formación en patrimonio moble.
Bolsas de formación en biblioteconomía.
Bolsas de formación en Galicia sobre cooperación internacional.
Bolsas de formación en Humanidades.

Infraestruturas e Vivenda

Axudas para persoas promotoras de aloxamentos protexidos.
Subvención para adquisición de vivenda.
Subvención para rehabilitación e reconstrucción de vivenda no rural.
Rehabilitación de edificios protexidos con máis de 10 anos.
Rehabilitación de vivendas con cualificación concedida.
Tarifa específica de transporte público interurbano para xente nova.

Iniciativa Xove

Fomento de proxectos para moz@s.
Uso de instalacións xuvenís.
Prezos das instalacións e carnés xuvenís.
Servizo de residencia xuvenil.
Actividades de verán.
Xuventude Crea.
Prazas en residencias xuvenís galegas para estudantes e traballadores de entre 16 e 30 anos.

Silvicultura

Fomento da silvicultura en bosques do medio rural.
Reforestación e creación de superficies forestais.

Turismo

Formación práctica en oficinas de turismo.
Subvención para renovar ou obter a Q de calidade.
Subvención de cooperación de pequenos operadores turísticos.

Violencia de Xénero

Axudas para mulleres.

Mobilidade

Axudas para a adquisición de taxi.


Subvencións 2015

Emigrantes
Reencontros na Casa.
Actividades Culturais.
Reformas Locais e Equipamento.
Viaxes de Emerxencia Social.
Axudas a Galegos Residentes no Exterior.
Autoemprego.
Reencontros na Terra.

Cultura e Ocio
Artes Escénicas e Musicais.
Normas de Pesca en Galicia.
Iniciativa Xove.
Titulares de Terreos Cinexéticos.
Termalismo.
Actividades Culturais para Entidades Sen Ánimo de Lucro.
Estadías de Fin de Semana para Familias Numerosas 2015.

Estudantes
Fondo Solidario de Libros de Texto.
Adquisición de Libros de Texto.
Eduemprende idea 2015.
Formación Práctica en Centros de Traballo.
Programa Xuventude Crea.
Campus Científico de Verán.
Moz@s galeg@s que residan no exterior.
Programa Erasmus.
Probas de Bacharel para maiores de 20 anos.
Probas da ESO para maiores de idade.
Axudas matrícula curso 2015 2016 universitarios.
Becas Estadía na Casa Velázquez.
Dificultades Económicas.
Estadías para coñecer a língua do país.
Probas para Carnés Profesionais.
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR.
CURSOS CELGA.
PRÁCTICAS FORMATIVAS INTERNACIONAIS.
Matrículas para Máster 2015.
Matrículas para Grao 2015/2016.
2ª Convocatoria para adquisición de material escolar de Primaria, Secundaria e Educación Especial.

Comercio
Traspaso de Comercio.
Subvención para Comercio.
Bolsas de Formación na Dirección Xeral de Comercio.

Actividades Agrícolas
Programa de Mellora de Produtos Agroalimentarios.
Plans para Reestruturación e Reconversión de Viñas.
Produtos Novidosos Agroalimentarios.
Incorporación de Moz@s á Actividade Agraria.
Promoción de Produtos Vitivinícolas en Terceiros Países.
Elaboración e Comercialización de Produtos Vitícolas.

Turismo
Certificación Q de Calidade Turística.
Bolsas de Formación.

Caldeiras e Estufas de Pellets.
Axuda de Aluguer.
Conciliación de Traballadores.
Proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética.
Ticket Eléctrico.
Renovación de cubertas de lousa.
Rehabilitación de fachadas.
Renovación de tellas.
Prestación por fill@s menores de 3 anos.
SUBVENCIÓN PARA AUTÓNOM@S.

Advertisement

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.